Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami

Etusivu » Ajankohtaista


Ajankohtaista

Kesätiedote Jamin opiskelijoillePoikkeuksellinen lukuvuosi on saatu päätökseen Järviseudun ammatti-instituutissa. Osa opiskelijoista jatkaa toki opintoja kesän yli työssäoppimispaikoilla tai kesäjaksoilla oppilaitoksessa. Opettajat ovat pääsääntöisesti kesälomalla 15.6.-31.7. välisen ajan ja Jamin oppilaitoksen johto ja toimistohenkilökunta lomailee porrastettuna.

 

Kevätlukukauden opinnot toteutettiin hyvin poikkeavalla tavalla koronaepidemian rajoituksista johtuen. Saatujen kokemusten mukaan etäopiskelu onnistui kuitenkin Jamissa hyvin ja joillakin aloilla pystytiin toteuttamaan myös työssäoppimista normaalisti. Kevään poikkeavat opinnot saattavat aiheuttaa muutoksia seuraavan lukuvuoden opintoihin, kun puuttuvaa käytännön osaamista korvataan. Opiskelijoille on lähetetty linkki sähköiseen kyselyyn, jossa kartoitetaan kokemuksia ja palautetta etäopiskelusta.

 

Syyslukukausi alkaa viikolla 32 (3.8.20) etäopiskelulla. Osa opiskelijoista voi olla myös työssäoppimassa. Opettajat toimittavat ryhmälleen etätehtäviä ja ohjeita tehtävien tekemiseksi edellisellä viikolla. Pääsääntöisesti käytämme opiskelijoille tuttua ItsLearning verkko-oppimisympäristöä. Verkko-opetukseen tulee osallistua ja tehdä tehtävät. Muuten opinnot eivät etene normaalisti. Lähiopetus aloitetaan porrastettuna viikolla 33, jolloin kaikki 1. vuosikurssin opiskelijat tulevat kouluun. Osa jatkavista tulee kouluun ja osa jatkaa työssäoppimispaikoilla tai etänä lukujärjestyksen ja opettajan ohjeiden mukaan. Lukujärjestykset tulevat joko Jamin verkkosivuille tai opettajat lähettävät ne ryhmilleen kesän aikana.

 

Seuraamme kesällä ja syksyn alkaessa epidemiatilannetta ja viranomaisten tiedotuksia ja varaudumme tilanteen niin vaatiessa siirtymään joustavasti etäopetukseen, mikäli niin määrätään. Noudatamme opetuksen järjestämisessä viranomaisohjeita niin, että kaikkien olisi mahdollisimman turvallista tulla kouluun. Tarkempaa ohjetta opetusjärjestelyistä annamme lukuvuoden alkaessa.

 

Vielä emme tiedä, mikä on tilanne syksyllä, mutta toivomme että pystymme palaamaan mahdollisimman normaaliin lähiopetukseen huomioiden kuitenkin kaikkien terveys ja turvallisuus.

 

Mukavaa kesää!

 

Terveisin,

 

Matti Väänänen                         Ilkka Ylinen                                  Henna Latvala

Rehtori                                           Koulutusalajohtaja                    Koulutusalajohtaja

040 6317 305                               044 4657 165                               040 3580 922


Takaisin uutisiin
wsd