Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami

Etusivu » Ajankohtaista


Ajankohtaista

Koronavirus tilannetiedotusKoronavirus tilannetiedotus 16.3.2020 klo 17.00
 
Hallitus tiedotti tänään uusista linjauksista koronavirustilanteen osalta koskien oppilaitoksia. Noudatamme näitä ohjeita.
 
JAMI siirtyy huomisesta 17.3.2020 lähtien kokonaan etäopetukseen. Tämä koskee kaikkea opetusta. Jo aiemmassa tiedotteessa annettiin tähän mahdollisuus ja kehotettiin niin opettajia kuin opiskelijoita valmistautumaan tähän. Nyt etäopetukseen siirtyvät kaikki. 
 
Opettajat sopivat koulutusalajohtajien kanssa kukin oman opetuksensa etäopetussuunnitelmasta (suunnitelma siitä, kuinka etäopetus käytännössä eri ryhmien osalta toteutetaan). Opetus siis jatkuu verkossa opetussuunnitelman mukaan soveltuvin osin. Opettajat informoivat kukin omaa ryhmäänsä muuttuneesta tilanteesta tämän ohjeen mukaisesti. 
 
Asuntolat ovat käytössä, jos sinne jää opiskelijoita pakottavista syistä. Ruokala palvelee asuntolassa asuvia ja alakoululaisia mikäli siihen on tarvetta. Kotimaiset asuntolassa asuvat opiskelijat siirtyvät asuntolasta koteihinsa. Ulkomaisten opiskelijoiden osalta suositellaan paluuta kotimaahansa, jos se on mahdollista, mutta asuntolaan voi myös jäädä pakottavista syistä. 
 
Kiinteistönhoito toimii normaalisti. 
 
Henkilöstö sopii etätyöskentelystä esimiestensä kanssa, kuten jo aiemmin on ilmoitettu. Kaikki työ tehdään etänä, mihin etätyöskentely sopii.
 
Työssäoppimassa olevat noudattavat työpaikan linjauksia. Työssäoppimassa voi olla, jos se työnantajalle sopii. 
 
Kaikkea matkustelua vältetään. Ulkomaille ei saa matkustaa. Poikkeuksena tästä paluu kotimaahan (jos se on mahdollista).
 
Navetan ja puutarhan välttämättömissä töissä hyödynnetään työssäoppijoita, jotta pakolliset työt saadaan hoidettua. Näihin töihin osallistuvat kaikki Kurejoen asuntolaan jäävät luonnonvara-alan opiskelijat opettajien ohjeiden mukaisesti. 
 
Seuraamme tilannetta ja päivitämme ohjeita tilanteen muuttuessa. Tämä ohje on voimassa ainakin 13.4.2020 asti. 
 
Rehtori
Matti Väänänen
Järviseudun ammatti-instituutti

Takaisin uutisiin
wsd