Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami

Etusivu » Ajankohtaista


Ajankohtaista

Mitä JAMIin kuuluu?


22.02.2016

Järviseudun koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia ovat Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi ja Vimpeli sekä Alavus, joka ei ole jäsenenä varsinaisilla maksuosuuksilla. Kuntayhtymä ylläpitää Järviseudun ammatti-instituutti – nimistä monialaista, 2. asteen ammattioppilaitosta. Yhtymä on käytännössä velaton ja useana vuotena talous on ollut ylijäämäistä, joten toimintaa voidaan kehittää vakaalla pohjalla. Nykymuotoisella koulutuskuntayhtymällä on menossa 13. toimintavuosi.

 

Viime vuosien valtiontalouden kiristystoimet ovat vaikuttaneet voimakkaasti ammatilliseen koulutukseen, niin myös JAMIssa. Talouden tasapainon ylläpitämiseksi vuonna 2015 hyväksyttiin tasapainotus- ja säästöohjelma seuraaville vuosille. Säästöjä on voitu ja voidaan saada henkilökunnan eläköitymisten myötä ja määräaikaisia tehtäviä karsimalla. Varsinaisia irtisanomisia ei ole toistaiseksi tarvittu, tässä on auttanut takavuosien säästöt. Vuoden 2015 tilinpäätös tullee olemaan, ennakkotietojen mukaan, suunniteltua parempi, sillä tulojen kehitys oli useilla sektoreilla arvioitua suurempi. Kuluvan vuoden, 2016, talousarvion loppusumma on noin 8,5 miljoonaa euroa.

 

Järviseudun ammatti-instituutissa koulutusaloina/osaamisaloina ovat liiketalous ja luonnontieteet: Alavuden ja Töysän toimipisteissä; luonnovara-alat ja puuala Kurejoella; tekniikka- ja liikenne sekä HRC-alat Lappajärvellä; oppisopimustoimisto, Sopevan päätoimipaikka on Kauhavalla. Aikuiskoulutusta järjestetään pääosin Alajärvellä, mutta monia kursseja pidetään myös muualla Suomessa. Opiskelija määrä on vuositasolla noin tuhat sekä lisäksi lyhytkurssilaiset, joita on parhaina vuosina ollut jopa 2500 henkeä. Kokonaishenkilöstön määrä on lähes sata, lisäksi lyhytaikaisissa opetus- ja muissa tehtävissä vuosittain noin 20-30 henkeä.

 

Ongelmana, niin Järviseudulla kuin monella muullakin alueella Suomessa, on nuorten ikäluokkien pienet koot. Tämä on heijastunut joillakin aloilla jopa työvoiman saantivaikeuksiin. Tällaisia toimialoja ovat olleet mm. turkistarhat. Sen vuoksi JAMIssa, em vajeen korjaamiseksi, otettu opiskelijoita myös Suomen lähialueilta, Baltian maista ja Karjalasta. Menettely käynnistyi yrittäjien toiveesta.

 

JAMI on osallistunut aktiivisesti alueen kehittämistoimiin, erityisesti silloin kun ne ovat palvelleet koulutuksen kehittämistä. Merkittävänä projektina päättyi vuonna 2015 ALU-KOULU-hanke, jonka keskeisenä tavoitteena oli ja on alueella tärkeän alumiinialan kehittäminen. Oppilaitos on mukana tälläkin hetkellä monissa toimintaa kehittävissä, usean oppilaitoksen yhteisesti hakemissa projekteissa.

 

Jäsenkuntamme ovat korostaneet, että jatkossakin, itsenäinen, kuntien vahvaan tukeen nojautuva ammattioppilaitos turvaa parhaiten koulutustarjonnan Järviseutu-Kauhava-alueella. Tämä on ollut keskeisiä toimintastrategian suunnittelun kulmakiviä. Tämän lisäksi tarvitaan hyvää yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja aktiivista osallistumista alueen kehittämiseen.

 

Jouko Kuismin, rehtori


Takaisin uutisiin
wsd