Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami

Etusivu » Ajankohtaista


Ajankohtaista

Vuoden vaihtuessa


21.12.2015

Järviseudun koulutuskuntayhtymän lopuillaan oleva toimintavuosi tullee olemaan tulokseltaan arvioitua parempi. Keväällä hyväksytty talouden tasapainottamis- ja säästöohjelma vaikuttaa jo jonkin verran, mutta myös tuloja on tullut ennakoitua enemmän. Myönteistä tulokehitystä on ollut useilla tulosalueilla.

 

Nuorisoasteella oppilaita on ollut ns. ylipaikoilla 50 opiskelijaa, mikä osaltaan on lisännyt kuluja. OKM:n päätöksen mukaan vuoden 2015 oppilasmäärä on ollut 495 eli määrä, jonka perusteella oppilaitos saa korvauksen koulutuksen järjestämisestä. Vuonna 2016 ja siitä eteenpäin paikkamääräksi on määritelty 465. Oppilaita voi olla toki tätä enemmän, mutta heistä ei saa lisätuloja.

 

Seuraavat vuodet ovat kuitenkin kireän taloussuunnittelun aikaa. Epävarmuuden suurimpana aiheuttajana on valtiontalouden suuri alijäämäisyys, jota yritetään kiriä umpeen tulevien vuosien aikana. Vuosien 2016-2018 taloussuunnittelussa on huomioitava vuodelle 2017 valtion ilmoittama noin 15 % lisäleikkaus ammatillisen koulutuksen rahoitukseen aikaisempien lisäksi.

 

Suunniteltu ammatillisen koulutuksen reformi on vielä tässä vaiheessa mietinnän alla, joten ehdottoman tarkkaa kuvaa siitä ei voi vielä luoda. Reformia ollaan kehittämässä tiukan talouden aikoja varten, joten on ennakoitavissa edelleenkin niukkenevaa rahoitusta toisen asteen koulutukseen, opetuksen työelämälähtöisyyden lisäämistä ja opiskelijoiden omatoimisuuden lisäämistä opintojen suorittamisessa.

 

Koulutuskuntayhtymä on suunnitellut talouttaan niin, että talouden tasapaino on saavutettavissa vuonna 2019 ja tulos olisi vuonna 2020 jo positiivinen. Vuosien 2016–2018 aikana syntyvä alijäämä kyetään kattamaan edellisten vuosien aikana syntyneillä ylijäämillä. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää kulujen leikkauksia kiinteistöjen osalta, mutta myös henkilöstössä. Keväisen suunnitelman mukaan, henkilöstömenojen leikkauksiin päästään pääosin eläköitymisten ja määräaikaisuuksien päättymisten yhteydessä.

 

Tulevan vuoden helmikuussa juhlistetaan Kurejoen toimipisteen, maatalousoppilaitoksen, 90-vuotista taivalta ja syksyllä vietetään Alajärven toimipisteen, kauppaoppilaitoksen, 50-vuotisjuhlia. Ensi vuosi tuo myös muutoksia henkilöstöön. Osa koulutusalojen johtajista, opettajista ja kouluttajista saavuttaa eläköitymisiän ja jäävät hyvin ansaituille vapaille.

 

Syyslukukauden 2016 alussa vaihtuu myös rehtori, sillä olen saavuttamassa oman eläkeikäni ja näin ollen kuntayhtymän valtuusto on myöntänyt minulle eron 1.9.2016 alkaen. Kuntayhtymän hallitus ryhtynee valmistelemaan seuraajan valintaa alkuvuodesta.

 

Kuluneesta vuodesta kiittäen sekä Rauhaisaa Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta toivottaen

 

Jouko Kuismin, rehtori

Järviseudun koulutuskuntayhtymä


Takaisin uutisiin
wsd