Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Luonto-ohjaaja


Luonto-ohjaaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp 
Luontoalan osaamisala

Monimuotototeutus

Kurejoen toimipiste

 

 

 

Tutkinnon kuvaus

Luonto-ohjaaja tuntee luontoa ja osaa liikkua luonnossa kaikkina vuodenaikoina. Hän osaa ohjata muita luontoon ja toteuttaa elämyksellisiä ja kuntouttavia retkiä ja tapahtumia erilaisille ryhmille ja erilaisissa ympäristöissä. Luonto-ohjaaja on sitoutunut luonnon ja erilaisten ihmisten kunnioittamiseen. Luonto-ohjaajalla on hyvät retkeily- ja maastoensiaputaidot.

 

Yhteyshenkilö

Petteri Karvinen

044 4657 100

petteri.karvinen@jamin.fi

 

Tutkinnon muodostuminen

Ammatilliset tutkinnon osat [145 osp]

Pakolliset tutkinnon osat [75 osp]

Kestävällä tavalla toimiminen

Luonnossa ohjaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat [70 osp]

Suuntautuminen luontokuntoutus

Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen

Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa

Muu valinnainen tutkinnon osa

Suuntautuminen luontomatkailu

Luontopalveluissa toimiminen

Maastossa ruokaileminen

Vaelluksen ohjaaminen

Muu valinnainen tutkinnon osa

 

Yhteiset tutkinnon osat [35 osp]

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen [11 osp]

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi

Viestintä ja vuorovaikutus vieralla kielellä, englanti

Toiminta digitaalisessa ympäristössä

Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen [6 osp]

Matematiikka ja matemaatikan soveltaminen

Fysiikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen [9 osp]

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen

Työelämässä toimiminen

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen

Kestävän kehityksen edistäminen

Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet [9 osp]

Opiskelijan valitsemia yhteisen tutkinnon osan osa-alueita

 

ePerusteet

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3282478/reformi/tiedot

 

Tiedostot

Opetussuunnitelma (pdf)

Esite (aikuisten monimuotokoulutus)

Tavoitteena hyvä luonto-ohjaajuus

 

Viikko-ohjelma

Lumo2019 (lv 2019-2021)

 

Lähijaksot

Lumo 2019 (syksyllä 2019 aloittanut ryhmä)

vko 37

 

vko 40

 

Luontomatkailu (syksyllä 2018 aloittanut ryhmä)

vko 38

 

vko 40

 

Luontokuntoutus (syksyllä 2017 aloittanut ryhymä)

Päättäjäiset la 26.10.2019 Sysilammella

Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
Datanomi
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
wsd