Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Hakuohjeet
Jamin hakulomake
Tutkinnot
Kaksoistutkinto
Opintojen tukipalvelut
Perustietoa ammatillisesta koulutuksesta
Opetussuunnitelmien perusteet

Etusivu » Hakijalle » Tutkinnot » Ympäristönhoitaja


Ympäristönhoitaja

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 180 osp
Ympäristöalan osaamisala

Tutkinto suoritetaan Kurejoen toimpisteessä

 

Luonto- ja ympäristöalan arvoperustana on toimia ja neuvoa toimimaan ekologisesti, taloudellisesti, psyko-sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Ammattilainen hoitaa ympäristöä, käyttää luonnonvaroja kestävällä tavalla ja ohjaa toimimaan sekä luonto- ja ympäristötietoutta että ihmisen ja luonnon myönteisiä vuorovaikutuksia lisäävästi.

Ammattilainen kunnioittaa paikallista perinnettä, kulttuuria, ympäristöä ja luontoa.

 

Arvoperusta näkyy tuotteiden ja palveluiden elinkaarien eri vaiheissa sekä johtaa energiaa ja materiaalia säästäviin ratkaisuihin. Tuotteissa ja palveluissa on paikallisia erityispiirteitä ja alueellista omaleimaisuutta. Perustavoitteena on elävän maaseudun säilyttäminen. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö perustuu erilaisten kulttuurien toimintatavoista oppimiseen. Kaikkea toimintaa yhdistää kestävä, monipuolinen ja uutta luova luonto- ja ympäristöosaaminen.

 

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

Ammatillisiin tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osp

 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon kaikille pakollinen tutkinon osa

  • Kestävällä tavalla toimiminen 45 osp

Ympäristöalan osaamisala, ympäristönhoitaja

  • Ympäristön hoitaminen 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat  60 osp

  • Ympäristön tilan selvittäminen 15 osp
  • Ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen 15 osp
  • Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen 15 osp
  • Jätehuollon järjestäminen 15 osp
  • Jäte- ja kierrätysneuvonta 15 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

  • mahdollisuus tutustua oppilaitoksen muihin koulutusaloihin

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp (ei aikuisten monimuotokoulutuksessa)

  • kieliopinnot, matematiikka, fysiikka & kemia, tieto- ja viestintätekniikka, liikunta ym.

› Opetussuunnitelma (pdf)

Yhteyshenkilö luonto- ja ympäristöalan tutkinnossa

Heli Hämäläinen, puh. 0400 454098
heli.hamalainen@jamin.fi

 

› LATAA ESITE (aikuisten monimuotokoulutus)

› HAKULOMAKE

 

Ajoneuvoasentaja
Automaatioasentaja
Datanomi
Koneistaja-levyseppähitsaaja
Luonto-ohjaaja
Maaseutuyrittäjä
Merkonomi
Puuseppä
Puutarhuri
Kokki
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Ympäristönhoitaja
Luonto- ja ympäristöneuvoja
wsd