Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus
Hankkeet »
OSPE 2015
Jami Green Care
REKO-hanke
Lähiruokaa Järviseudulla
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Hankkeet » Lähiruokaa Järviseudulla


Lähiruokaa Järviseudulla

Järviseudun ammatti-instituutissa Kurejoen toimipisteessä on aloitettu vuoden 2018 alussa Leader –hanke Lähiruokaa Järviseudulla.Hankkeen kestoaika on vuoden mittainen. Hankkeen toiminta-alueena on Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Kauhava sekä Vimpeli eli Aisaparin toiminta-alue.

 

Lähiruokaa Järviseudulla hankkeen tavoitteena on lisätä tietoutta edellä mainitun alueen ruoantuottajista, kartoittaa ja kerätä yhteen lähiruoasta kiinnostuneita toimijoita sekä kerätä ja välittää tietoa ruoasta tuottajille ja kuluttajille.Ja tavoitteena on yleensäkin lisätä lähiruoan tunnettuutta

 

Hankkeen kohderyhmänä on ruoan tuottajat, -kuluttajat sekä ruoan myyjät. Hanke tulee järjestämään koulutusseminaareja lähiruoka-aiheeseen liittyen sekä tutustumismatkoja ruokamessuille ja markkinoille lähialueella. Koulutustilaisuuksista ja –seminaareista sekä tutustumismatkoista tullaan ilmoittamaan paikallislehdissä sekä netissä Jamin verkkosivujen projektiosiossa.

 

Lähiruokaa Järviseudulla hankkeen hallinnoijana toimii Järviseudun koulutuskuntayhtymä. Hankevetäjänä toimii Jamin luonnonvara-alan opettaja, hortonomi Kari Peltonen.Lähiruoasta kiinnostuneet toimijat voivat ottaa häneen yhteyttä. Erityisesti kaivataan lähiruokaan liittyviä koulutusaiheideoita. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 040-5228 161 ja sähköpostin välityksellä kari.peltonen@jamin.fi.

 

Lähiruokahanke lehtitiedote

Tiedote

wsd