Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Organisaatiokaavio
Strategia ja talous »
Kuntayhtymähallitus »
Kuntayhtymävaltuusto »
Tarkastuslautakunta
Hallintosääntö
Hinnasto
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset
Palvelut »
Työpaikkaohjaajakoulutus
Hankkeet »
OSPE 2015
Jami Green Care
REKO-hanke
Lähiruokaa Järviseudulla
Sidonnaisuusrekisteri
Henkilötietojen käsittely

Etusivu » Jami » Hankkeet » REKO-hanke


REKO-hanke

Rahoittajana OPH, hanke toteutetaan ajalla 4.11.2016 - 31.12.2017

 

Verkosto

Vamia (koordinointi), Jami, Kaustisen Evankelinen opisto, Kpedu, Optima, Sedu, Yrkesakademin ja Teak

Tavoite

REKO-hanke osa Opetushallituksen Osaamisperustaisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistämiseen suunnattua hankekokonaisuutta. Hanke on valtionavustuksella toteutettava, ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa tukeva hanke. Hanke vahvistaa käytäntöjä, jotka tukevat yhtenäistä tapaa suorittaa tutkinto (nuoret/aikuiset).

Hankkeessa

  • uudistetaan ja päivitetään ammatillisen koulutuksen toimintaprosesseja osaamisperusteisiksi/asiakaslähtöiseksi.
  • vahvistetaan pedagogista johtajuutta tukemaan osaamisperusteisia ratkaisuja.
  • kehitetään opintotarjontaa ja opetusratkaisuja tukemaan yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja sekä vastaavat koulutustarpeita.
  • rakennetaan mahdollisuuksia yksilölliselle oppimiselle ja opettajien uudelle tavalle suunnitella ja toteuttaa opetusta. Uudenlaisia oppimisratkaisuja kokeillaan eri ammattialojen käytännön piloteissa, joiden aikana opettajatiimi yhteistyössä suunnittelee ja toteuttaa tutkinnon osia eri oppimisympäristöjä hyödyntäen.
  • mahdollistetaan joustavia polkuja työelämään, edistäen työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Hanke toteutetaan yhteistyössä muiden reformia tukevien hankkeiden kanssa. Hankeverkoston kautta saadaan tietoa siitä, miten muissa oppilaitoksissa kehittämistyötä on tehty ja voidaan levittää erilaisissa piloteissa kokeiltuja ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä.

 


Tutkintojen toteutussuunnitelmat

Liiketoiminnan perustutkinto

Asiakaspalvelu

Työyhteisössä toimiminen

Yrityksessä toimiminen

Markkinointiviestintä

Myynti

Talouspalvelut


Puutarhatalouden perustutkinto

Toteutussuunnitelma 


Rakennusalan perustutkinto

Perustustyöt

Raudoitus ja betonointi

Runkovaiheen työt

Sisävalmistusvaiheen työt

Teräsohutlevyrakentaminen

Ulkoverhous ja kattotyöt


Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

À la carte ruoanvalmistus

Annosruokien valmistus

Tilaus- ja juhlaruokien valmistus

Kahvilapalvelut

Lounasruokien valmistus

Pika- ja katuruokapalvelut

Ravitsemuspalvelussa toimiminen

Suurkeittiön ruokatuotanto


Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Toteutussuunnitelma


Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Palvelutehtävissä toimiminen

Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto

Ylläpitotehtävissä toimiminen

Palveluiden käyttöönotto ja tuki

Multimediatuotanto

Yritystoiminta ja ohjelmistot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wsd