Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Järviseudun ammatti-instituutti Jami
Lappajärven toimipiste »
Kurejoen toimipiste »
Alajärven toimipiste »
Töysän toimipiste »
Kauhavan toimipiste
Hallinto
Projektit »
Alukoulu
Alumiinialan koulutus- ja kehittämiskeskus
JamiMaa -hanke
Palaute

Etusivu » Yhteystiedot » Projektit » JamiMaa -hanke


JamiMaa -Oppimisympäristöjen kehittämishanke

Projektin tavoitteena on luoda nykyaikainen ja vetovoimainen oppimisympäristö, jossa Jamin maatalousopetus ja maatilan toiminta vastaa nykypäivän tarvetta ja opetus keskittyy ajankohtaisen tiedon jakamiseen. Tavoitteena on kehittää oppimisympäristöä luomalla yhteistyörakenteita lähialueen muiden oppilaitosten ja tutkimuslaitosten kanssa, uudistamalla opetusta tuomalla alueelle uusia viljelykasveja ja esittelemällä niiden mahdollisuuksia alueen yrittäjille sekä kehittämällä yrittäjien ja oppilaitoksen yhteistyörakenteita. Projekti tekee yhteistyötä muiden alan hankkeiden kanssa ja välittää uusia menetelmiä ja tutkittua tietoa maatiloille.

 

Projektin tuloksena oppilaitosyhteistyön kautta pystytään tarjoamaan oppimisympäristö, jossa sekä peltoviljelyn viljelymenetelmät ja laitteet että kotieläintuotannon menetelmät ja laitteet vastaavat nykypäivän tarvetta. Oppilaitoksen, laitevalmistajien ja alueen yrittäjien yhteistyö tiivistyy. Projektin kautta luodaan yhteistyörakenteita tutkimustuloksiin, jolla vahvistetaan alueen maatalousalan osaamista.

 

Projektin vaikutuksesta Jamin luonnonvara-alan opetus keskittyy ajankohtaisen tiedon jakamiseen ja tarjoaa nykyaikaisen oppimisympäristön. Oppilaitosyhteistyön kautta tarjotaan entistä paremmin opetusta erityyppisissä oppimisympäristöissä

Hankkeen hallinnointi ja henkilöstö

 

Hankkeen hallinnoijana toimii Järviseudun ammatti-instituutti. Vastuuhenkilönä toimii rehtori Vesa Koivunen. Hankkeen projektipäällikkönä toimii Asko Lahtela. Hankkeelle on nimitetty maatalousyrittäjistä ja yhteistyökumppaneiden edustajista koostuva ohjausryhmä. Ohjausryhmä valvoo projektin toimintaa.

 

Hankkeen toteutusalue ja kohderyhmä

Hankkeen toiminnan maantieteellinen kohdealue on Järviseudun seutukunnat. Hankkeen hyödynsaajina ovat oppilaitoksen opiskelijat ja opettajat sekä alueen maatalousyrittäjät ja laitevalmistajat. Hankeaika on 1.8.2011-31.12.2012. (hanke on päättynyt)

 

Keskeiset toimenpiteet

Alueen luonnonvara-alan oppilaitosten yhteistyörakenteiden luominen, yhteistyön tiivistäminen ja työnjako. Opetusmaatilan rakenteellinen kehittäminen. Opetusmaatilan suuntautuminen kokeilu- ja tutkimusympäristön kehittämiseen.

 

Hankkeen rahoitus

Hankkeen rahoittajina ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Etelä-Pohjanmaan liitto, Järviseudun seutukunnat (Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Evijärvi ja Soini) sekä Järviseudun ammatti-instituutti.

 

HankelogotHankelogotHankelogotHankelogot

wsd